changenet.sk  

   spájame ľudí, ktorí menia svet...

 

   P R I P R A V U J E M E

 

Na tomto mieste pre Vás pripravujeme
nový nekomerčný internetový projekt
alebo stránky našich klientov.

Zatiaľ môžete navštíviť
občiansky denník CHANGENET.SK

 

internetové služby pre občiansku spoločnosť

ChangeNet, Mlynské Nivy 41, 821 09  Bratislava
tel/fax: 02-55560026, info@changenet.sk